رفتن به بالا

تلفن : 021_ 44 20 50 90

خط مشیدر راستای نیل به اهداف کیفی و کمی خود ، موارد ذیل را به عنوان خط مشی کیفی ترسیم نموده است :

 • درک صحیح خواسته های مشتریان و تلاش جهت تامین این خواسته ها

 • ایجاد محیط مناسب کاری برای پرسنل و گسترش کار گروهی و مشارکت کارکنان

 • افزایش راندمان تولید

 • آموزش مستمر کلیه پرسنل در رده های مختلف سازمانی

 • نظارت بر عملکرد کیفی تامین کنندگان و تلاش جهت ارتقا کیفی آنان

 • ایجاد فرهنگ کیفیت و پیشگیری از بروز ضایعات در تمامی واحدهای سازمان

 • کاهش میزان ضایعات در هر سال تا رسیدن به ضایعات صفر

 • شناسایی فرصتهای موجود به منظور بهبود مستمر شاخص های کیفیت و بهره وری

 • استفاده از تکنولوژی و فن آوری روز جهت کاهش اتلاف در فرآیند ها به منظور ورود به بازارهای جهانی

 • تلاش  جهت تحویل به موقع سفارش مشتریان به عنوان مهمترین شاخص اهداف لجستیکی سازمان

 • رعایت قوانین و مقررات دولتی و زیست محیطی

درباره شرکت صنایع آلومینیوم پرتو نما تاریخچه تولید صنایع آلومینیوم پرتو نما تکنولوژی تولید صنایع آلومینیوم پرتو نما گواهینامه های صنایع آلومینیوم پرتو نما

دیدگاه