رفتن به بالا

تلفن : 021_ 44 20 50 90

شیشه خمشیشه خم

شیشه های خم ، شیشه های سکوریتی هستند که درحین فرآیند حرارت دهی خم شده اند . شیشه خم می تواند از انواع سکوریت و یا نیمه سکوریت , انتخاب شود . همچنین شیشه خم می تواند ساده, رنگی, رفلکس, و یا Low-E باشد .
فرآیند تولید , ویژگی های کارکردی و مشخصه های فنی این نوع شیشه با شیشه های سکوریت مشابهت زیادی داشته و رعایت نکات فنی در تولید آن نیز دارای اهمیت فراوان است .
ایجاد خم دقیق بدون وارد آمدن آسیب به سطح شیشه و یا پوشش های آن فرایندی بسیار ظریف است که نیازمند تجهیزات پیشرفته و دانش فنی گسترده ای است .
تمامی روش های متداول کارگاهی حرارت دهی شیشه و خم کردن آن بـا ابزارهای ابتدایی و دستی, موجب ایجاد موج بـر سطح شیشه شده , پوشش های محافظ آن را از بین برده و در بلند مدت شیشه را در معرض شکستن ناشی از پدیده  'خودکشی شیشه'  قرار می دهد .

مواردکاربرد شیشه خم :

» پنجره ها
» نمای ساختمان ( Curtain Wall )
» نرده ها
» پوشش دیوارهای آسانسور

شیشهشیشه دوجدارهشیشه لمینتشیشه سکوریت

دیدگاه